SĂ VORBIM DIN NOU DESPRE MIHÁLY MUNKÁCSY!

Expoziția picturilor lui Mihály Munkácsy, organizată în repetate rânduri în Ungaria, își propune să concentreze întreaga atenție asupra maestrului și, totodată, să continue tradiția celebrării artistului și operelor acestuia, tradiție existentă încă din timpul vieții sale. Alegerea temei, se sprijină pe cuvintele lui Lajos Végvári (1958): „ ... Munkácsy este cel mai universal artist maghiar; în ouvre-ul lui se întrepătrunde concepția artei naționale cu cea contemporană din Europa de Vest, artistul realizând din aceste două mișcări aproape antagonice, o sinteză extraordinară. ”

De ce este interesantă și astăzi opera lui Munkácsy?

Acest mod de interogare ar putea avea rezonanțe greșite, sugerând incompetență, lipsă de respect și patriotism. Dar totuși, care ar fi motivul? Informațiile pe care le putem extrage din pictura lui, redau foarte clar imaginea epocii respective, datele provenite din alte surse sau domenii fiind de prisos. Deci nu este vorba de o imagine care indică doar un moment spațial sau temporal, nici de o conjuctură socială sau politică, ci se bazează pe un întreg spațiu cultural stabil și solid.

Se poate menționa că și Munkácsy a fost preocupat de enigma lumii micro și macroscopice, temă deja perimată și destul de comună. Cu toate acestea, în arta lui, a folosit cu succes răspunsurile generate de problematicile inerente temei, aceste „chei de rezolvare” echilibrându-se în mod constructiv. Căutarea neobosită a umanului și a divinului, dorința lui de a cunoaște lumea și de a o reda prin viziunea proprie, se reflectă întru totul în diversitatea artei sale. Munkácsy se mișcă cu ușurință printre posibilitățile oferite de stilurile abordate. Plecând de la realismul critic impregnat cu sensibilitate socială, ajunge la picturi religioase pline de patos și pasiune, menținând în același timp respectul față de tema aleasă.

Figurile lui sunt căutate și redate cu o sensibilitate rară, în mod firesc, artistul stăpânind foarte bine anatomia mișcărilor corpului și a mimicii feței.
„Limbajul” pictural se schimbă în funcție de tema aleasă, de la psihologie introspectivă până la reprezentare nemediată, din această cauză, arta lui conturându-se ca o pendulare între aceste două extreme.

La întrebarea dacă a fost destul de receptiv la provocările secolului său, dacă a reușit să reacționeze oportun la schimbările stilurilor epocii sale, sau dacă a reușit să-și păstreze contemporaneitatea intactă de-a lungul carierei sale din cauza abordării multilaterale a problematicilor, nu este adecvat pentru a trage o concluzie.

În final, este de netăgăduit că opera sa a avut o influență imensă asupra întregii picturi maghiare, iar cuvintele lui Zsuzsanna Bakó ne vin în întâmpinare: „ În primul rând, arta lui Mihály Munkácsy a influențat atât artiștii secolului său, cât și generațiile care au urmat, atât prin forța caracteristică picturilor, cât și prin viziunea lui simplă și naturală, prin forța culorilor sale expresive... ”.

Traducere din Beszéljünk újra Munkácsy Mihályról, de Gabriella Gyarmati – istoric de artă, Muzeul Mihály Munkácsy, Békéscsaba, Ungaria

SPONSORI PRINCIPALI
SPONSORI ASOCIAȚI
ALTI SPONSORI