VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA
Könyvek, katalógusok

Christ before Pilate by Munkacsy. Paris, 1886
KARTÁK Pál: Munkácsy Mihály. Életrajzi vázlat. Pozsony - Bp., 1886
Christ on Calvary by Michael Munkacsy. New York, 1887
Munkácsy Ecce homója képekkel. Írták: Malonyay Dezső, Bródy Sándor, Szana Tamás. Bp., 1896
Munkacsy und sein Ecce homo. Wien, 1896
Munkacsy et son Ecce homo. Bruxelles, 1897
MALONYAY Dezső: Munkácsy Mihály élete és munkái. Bp. 1898
ILGES, Walter: Michael von Munkacsy. Bielefeld - Leipzig, 1899
SZANA Tamás: Munkácsy Mihály. Bp., 1900
ILGES, Walter: Aus dem Nachlasse Munkácsy. Bielefeld - Leipzig, 1904
MALONYAY Dezső: Munkácsy Mihály I-II. Bp., 1907
FELEKY Géza: Munkácsy. Bp., 1913
SEDELMEYER, C.: Michel von Munkacsy. Sein Leben und seine künstlerische Entwicklung. Paris, 1914
Ernst Múzeum kiállításai XVI. Munkácsy Mihály jubiláris kiállítás. Bp., 1914
FÜLEP Lajos: Magyar Művészet. Bp., 1923
LYKA, Karl von: Michael von Munkácsy. Wien - Bp., 1926
GENTHON István: Az új magyar festőművészet története. Bp., 1935
HARSÁNYI Zsolt: Ecce homo I-IV. Bp., 1936
RÓZSAFFY Dezső: Az igazi Munkácsy - Le vrai Munkácsy. Bp., 1934
LÁZÁR Béla: A Munkácsy-kérdés. Bp., 1936
FARKAS Zoltán: Munkácsy Mihály. Bp., 1941
FARKAS Zoltán: Munkácsy Mihály. Bp., 1943. (Officina Képeskönyvek 51/52.)
LÁZÁR Béla: Munkácsy Mihály. 1844-1944. Bp., 1944
Munkácsy Mihály emlék-kiállítás 1844-1944. Rend. Csánky Dénes. Bp., 1944.
LYKA Károly: Munkácsy Mihály. Bp., 1952
Munkácsy Mihály válogatott levelei. Bp., 1952. Szerk. és az idegen nyelvű leveleket ford. Farkas Zoltán, bev. Végvári Lajos
Munkácsy Mihály-kiállítás. Budapesti Műcsarnok, 1952. (katalógus). Írta és szerk. Oltványi Imre, bev. Pogány Ö. Gábor.
Déri Múzeum képtára. Összeáll. Telepy Katalin, Balogh István. Debrecen, 1954
VÉGVÁRI Lajos: Munkácsy élete és festménykatalógusa. Bp., 1958
VÉGVÁRI Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei. Bp., 1958
CZEGLÉDI Imre: Munkácsy Gyulán. Gyula, 1961
VÉGVÁRI Lajos: Munkácsy Mihály. Bp., 1961
LYKA Károly: Munkácsy. A művészet kiskönyvtára, IL. Bp., 1964
GÁL György Sándor: Munkácsy Mihály élete. Bp., 1969. (Nagy emberek élete)
PERNECZKY Géza: Munkácsy Mihály. Bp., 1970
CZEGLÉDI Imre: Munkácsy Békéscsabán. Békéscsaba, 1975
Levelek Munkácsyhoz - Munkácsytól. Vál. és jegyzetekkel ellátta Czeglédi Imre. Békéscsaba, 1976. (Bibliotheca Bekesiensis 12.)
CZEGLÉDI Imre: Munkácsy emlékszoba Békéscsabán. Bp., 1990 (Tájak-Korok-Múzeumok, 382. sz.)
VÉGVÁRI Lajos: Munkácsy Mihály 1844-1900. Bp., 1983
KOHNEN, Joseph: Munkácsy und Luxemburg. Luxemburg, 1984
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája. Bp., 1989
BAKÓ Zsuzsanna: Munkácsy Mihály és Paál László. Vezető a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításához. Bp., 1992
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy Mihály Krisztus-képei. Debrecen, 1993
CZEGLÉDI Imre: Munkácsy Békés megyében. Békéscsaba, 1994. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 17.)
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy-ereklyék és dokumentumok a békéscsabai múzeumban. Békéscsaba, 1994. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 18.)
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy Mihály (1844-1900) élete és kultusza. Kiállítás a debreceni Déri Múzeumban 1994 február-március. Debrecen, 1994
CZEGLÉDI Imre: Munkácsy ősei és rokonsága. Szerk. Szatmári Imre. Békéscsaba, 2001. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 22.)

Tanulmányok, cikkek

KELETI Gusztáv: Krisztus Pilátus előtt. Munkácsy Mihály festménye = Fővárosi Lapok, 1882. február 28. (továbbá = Művészeti dolgozatok, 1910. 146-156. p.)
Ipolyi Arnold elnöki beszéde, mellyel az OMKT 1882. Febr. 22-i közgyűlését megnyitotta = Egyházművészeti Lapok, 1882. III. 65-79. p.
PASTEINER Gyula: Munkácsy Mihály olajfestménye: Krisztus Pilátus előtt = Budapesti Szemle, 1882. 30. kötet, 71-102. p.
PASTEINER Gyula: Krisztus a Kálvárián. Festette Munkácsy Mihály = Budapesti Szemle, 1884. 40. kötet, 370-387. p.
SZANA Tamás: Munkácsy Mihály. Magyar művészek. Műtörténelmi vázlatok képekkel. Bp., MDCCCLXXXVII. 1-32. p.
LYKA Károly: Munkácsy = Élet, 1891. I. 4. 271-284. p.
KERESZTY Viktor: Munkácsy Mihály "Ecce homo"-ja az ezredéves kiállításon = Új Magyar Sion, 1896. X. 373-379. p.
B. S. (BRÓDY Sándor): Munkácsy új képe (Ecce homo) = Új Idők, 1896. 445-446. p.
Az "Ecce homo". Munkácsy új festménye = Vasárnapi Újság, 1896. 280-290. p.
LYKA Károly: Munkácsy művészete = Új Idők, 1900. 418-421. p.
SZANA Tamás: Munkácsy = Vasárnapi Újság, 1900. 279. p.
ÉBER László: Munkácsy Mihály (1844-1900) = Új Magyar Szemle, 1900. 209-244. p.
Munkácsy Mihály őseiről = Művészet, 1903. 66-68. p.
ODRY Lebel: Emlékezés Munkácsy Mihályra = Vasárnapi Újság, 1908. 764. p.
UHDE, Fritz von: Munkácsy Mihályról = Új Idők, 1911. I. kötet. 249-251. p.
BÁLINT Aladár: Munkácsy Mihály jubiláris kiállítása = Nyugat, 1914. 491-492. p.
PÁSZTOR Árpád: Wanamaker Munkácsyról = Új Idők, 1914. 498-499. p.
REMÉNYI József: The Munkácsy Room = A Hét, 1914. 753-755. p.
LÁZÁR Béla: Krónika. Munkácsy-kiállítás = Művészet, 1914. 332-344. p.
ELEK Artúr: Munkácsy Krisztus-képei = Nyugat, 1926. 844-846. p.
MELLER Simon: Munkácsy vázlatrajzai a Krisztus Pilátus előtt-höz. = Országos Magyar Képzőművészeti Múzeum Évkönyvei 1927-28. V. kötet, 163-170. p.
PRESZ Kálmánné: Amit Munkácsy Mihályról kevesen tudnak = Új Magyarság, 1943. márc. 14.
PETROVICS Elek: Munkácsy Mihály = Klny. A Budapesti Szemle 1944. évi decemberi számából (Bp., 1944), 233-247. p.
GEREVICH Tibor: Munkácsy Mihály = Szépművészet, 1944. 73-83. p.
FARKAS Zoltán: Munkácsy és Sedelmeyer = Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, 1953. Bp., 1954. 607-611. p.
EGRI Péter: James Joyce kritikája Munkácsy Mihály Ecce homo-járól = Művészet, 1961. 1. 18-21. p.
YBL Ervin: Lev Tolsztoj és Munkácsy. Visszaemlékezéseimből = Művészet, 1965. 2. 7-8. p.
SZEMES Piroska: "Sok szép emlék, de sok-sok baj is?" (Beszélgetés Munkácsy Emil özvegyével, a 96 éves Hofmann Juliskával) = Nők Lapja, 1965
SÁRDY Lóránt: Az "Ecce homo" - Munkácsy Mihály festményének restaurálása = Déri Múzeum Évkönyve, 1968. Debrecen, 1969. 635-654. p.
PUSZTAI József: Munkácsy Mihály Pécsett = Dunántúli Napló, 1974. febr. 17.
BUENO, Salvador: José Marti Munkácsyról = Művészet, 1975. 11. 45. p.
BARTHA Attila: A Munkácsy hagyaték fotográfiáiról = Művészet, 1978. 7. 8-11. p.
NÉMETH Lajos: Magyar képzőművészet a 19. sz. második felében. Realista törekvések. A művészet története Magyarországon. Szerk. Aradi Nóra. Bp., 1983. 366-371. p.
SINKÓ Katalin: A valóság története, avagy a történelem valósága. A millenniumi ünnep historizmusa. Lélek és forma. Magyar Művészet 1896-1914. Katalógus. Bp., 1986. 12-21. p.
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy Krisztus-képei Amerikában = Művészet, 1987. 11-12. 45-49. p.
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy Mihály Krisztus-képei Amerikában = Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXVII. 1989. Miskolc, 1989
SINKÓ Katalin: A Munkácsy kérdés a művészettörténetben = BUKSZ, II. 1990. ősze, 3. sz. 362-67. p.
KÜRTI Katalin, Sz.: Újra itthon Munkácsy Mihály Golgotája = Új Művészet, IV, 1993. 7. 9-13. p.
KÜRTI Katalin, Sz.: Munkácsy emlékév = Ausztráliai Magyar Élet, 1993. június 17.
PANDUR József: Munkácsy és rokonsága = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, 1994.

Készítette Nagyné Varga Éva

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK
EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK
TÁMOGATÓK